ALFA – ”Miks kogudus?”

Sel reedel [03.04.2015] kõneles Alfal meie pastor, Neemo Raasik, sellest, miks meil on vaja olla osa kogudusest ja miks seal üldse käia.

koguduses

Kogudus ei ole mitte ainult see hoone või koht, kus me käime vaid ka inimesed, kes seal käivad. Mina olen kogudus. Sina oled kogudus. Meie oleme kogudus. Ka Jeesus tuli maale, et saada endale kogudus, ta suri selle nimel! Jeesus suri, et osta endale inimesi. Neid inimesi, kes usuvad Temasse. Ta ostis meid patust vabaks, et meie võiksime olla kogudus ja elada Talle.

On olemas universaalne kogudus ja kohalik kogudus. Kristlastena on ka ülemaailma kõik kristlased meie õed-vennad, seega me moodustame ülemaailmse koguduse. Kohalik kogudus on aga see, kuhu sa kuulud ja annad oma panuse. Meie MC’ noorte kohalik kogudus on Türi Kristlik Misjonikogudus, siia koguduse töösse oleme endid pühendanud, siia me kuulume. Kogudusena ei saa me käituda alati nii nagu me tahame, sest selline nagu sina oled arvatakse ka tervet kogudust olevat. Kui oled näiteks, õel kõigi vastu, siis keegi ei taha enam sinu kogudusse tulla, kuna arvavad, et ka teised on samasuguse hoiakuga.

Miks on siis vaja koguduses käia? Kogudus on nagu üks perekond. Vanemad koguduseliikmed ei ole vaid keelamiseks vaid ka, et kasvatada lapsed/noored üles. Me vajame endi ümber inimesi, kes on meist vanemad ja kogenumad, et saaksime neilt küsida ja õppida. Kogudus toetab üksteist!

Me palvetame üksteise eest! Mis siis saab, kui sa kukud ja oled üksinda? Sul ei ole kedagi appi kutsuda, sest sa oled üksi. Kogudusena läheme me koos edasi, aitame üksteist püsti ja oleme toeks üksteisele. Me kõik vajame kogudust.

Ka Jumala tähelepanu on rohkem suunatud kogudusele. Kui sa tahad midagi teha, siis sa saad seda teha läbi koguduse. Koguduses saad sa rakendada oma ande Jumala auks. Näiteks, saad sa oma pillioskusega teenida teisi ja Jumalat. Hea ja ülesehitav on see, et seal saame olla ka osaduses nendega, kes usuvad sama asja, mis sinagi! Piiblis on kirjutatud, et Jeesus tuleb tagasi järgi oma kogudusele nagu varas.

Ole osa kogudusest!

Õnne-Liis Aardevälja